Τρίτη, 10 Ιουνίου 2014

Πρακτικά ημερίδας Κερασιάς: παρουσίαση, σκέψεις, σχόλια

Η σημερινή μέρα είναι άκρως δηλωτική για το ΣτΛ, αφού η χορεία των μελών του που ανέλαβε να φέρει εις πέρας την προσπάθεια, χωρίς καμία οικονο­μική συνει­σφορά, υλική αρωγή, ή ηθική ένεση από τον κατ’ επίφαση διοργα­νωτή, ή μέσω κα­τασπατάλησης κρατικών πόρων -όπως συνηθίζεται σ’ αυτές τις περιπτώσεις από τους προβαλλόμενους ή αυτοπροβαλλόμενους ως πα­τριάρχες των γραμμάτων και του πνεύματος του τόπου- κατέδειξε ότι δου­λεύουμε για την προώθηση της τοπικής Ιστο­ρίας και όχι για τον προσωπικό μας πλου­τισμό· στη συγκεκριμένη περίπτωση ούτε καν βιοπορισμό.

Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2014

Παρουσίαση πρακτικών ημερίδας "Κερασιά: ιστορία - παιδεία - πολιτισμός" 15ης Σεπτέμβρη 2013

Ο ΑΜΣ Ελιμειακός Κερασιάς προχώρησε στην έκδοση των πρακτικών της ημερίδας "Κερασιά: Ιστορία - Παιδεία - Πολιτισμός" της 15ης Σεπτέμβρη 2013. Πρόκειται για αυτοέκδοση, όπου παρουσιάζονται τα πορίσματα της έρευνας των επιστημόνων που ασχολήθηκαν αφιλοκερδώς για την ανάδειξη του ιστορικού παρελθόντος του χωριού μας. Με απλά λόγια είναι η πρώτη έκδοση και μάλιστα επιστημονική για την Ιστορία του χωριού μας. Έγινε με χρήματα του συλλόγου και μόνο, χωρίς καμία κρατική επιχορήγηση. Είναι μια πρωτόγνωρη προσπάθεια του συλλόγου μας ώστε ο κόσμος να ξεφύγει από τα συνηθισμένα των συλλόγων(σουβλάκια, κλαρίνα, κ.τ.λ.) και να βοηθήσει στην εκμάθηση της Ιστορίας του χωριού αλλά και της ευρύτερης περιοχής (να στηριχθεί και η ονομασία του "Μορφωτικός", που είχε ξεχαστεί στο βωμό των γλεντιών και των πανηγυριών). Τα θέματα είναι ποικίλα: ξεκινάνε από τον μεσαίωνα και φτάνουν στα μέσα του 20ου αιώνα.

Πηγή: http://elimeiakoskerasias.blogspot.gr/2014/06/blog-post.html