Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2015

Σχολικά εγχειρίδια και γραφιδοπόλεμοι


Κλικάροντας στον παρακάτω σύνδεσμο, ανοίγει οπτική παρουσίαση που συνόδευσε την ομιλία του γράφοντος στην επιμορφωτική ημερίδα του Β΄ ΣΣ ΕΚΠΕ Κοζάνης με τίτλο "Συνιστώσες σχολικής Ιστορίας", στις 08.09.2015https://drive.google.com/file/d/0B9w3CZuKl5HUOXdaYjhyRkpJZk0/view?usp=sharing

Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2015

Σχολική και δημόσια Ιστορία

Ομιλία εκφωνηθείσα στις 03.09.15 στα πλαίσια της επιμορφωτικής ημερίδας του ΣΣ της Ε΄ ΕΚΠΕ Κοζάνης, με τίτλο "Διαθεματικές προσεγγίσεις της σχολικής Ιστορίας"