Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2013

Η «Επανάσταση», η επανάσταση και η πολιτική ορθοφροσύνη

Για δεύτερη φορά, την 5η του Οκτώβρη, στο ζεστό και φιλόξενο χώρο του Συνεται­ριστικού Βιβλιοπωλείου Κοζάνης, ο Θ. Καλλιανιώτης, μετά την ανακοίνωσή του στο συνέδριο της Κερασιάς, ανέπτυξε εκ νέου και διεξοδι­κώς τις θέσεις του πάνω στο ζήτημα της ¨«Επανάστασης» του 1878¨ στο όρος Βού­ρινος. Η ομιλία έγινε στα πλαί­σια δραστηριοτήτων του Σχολείου του Λαού, πνευματικής κίνησης για την ανα­τροπή του τρέχοντος εφησυχασμού.

Αφού εξήρε το έργο του Κ. Σιαμπανόπουλου, ενός από τις μεγαλύτερες πνευματικές προσωπικότητες της περιοχής μας, με έργο ασυναγώνιστο, πάνω στο οποίο πάτη­σαν μετέπειτα μελετητές, άρχισε την ανάπτυξη των απόψεών του.
Πρώτα ανέτρεψε με στοιχεία (έλλειψη μνείας πηγών, ακατάλληλη γεωγραφική θέση, διοικητικοί-εκκλησιαστικοί λόγοι, κ.λπ.), την αμάρτυρη άποψη περί της θέσης Βούρινος του χωριού Χρώμιο κι έπειτα τεκμηρίωσε, πάλι με στοιχεία, τη γνώμη περί Ζυγοστίου (μνεία πηγών, γεωγραφική θέση, κ.λπ.).

Τα παρουσιασάμενα φαίνονται ικανά και λογικά να πείσουν για την αλήθεια, σε αντίθεση με τα ανίσχυρα που υπήρχαν ως τώρα για την πιστοποίηση όσων γνωρί­ζαμε.

Η μελέτη της επανάστασης του 1878 -ατυχώς δεν αναβαθμίστηκε με πολεμικές εμπλοκές- υπήρξε αφορμή για σημερινή πνευματική επανάσταση που φαίνεται περισσότερο από ποτέ αναγκαία. Η τοπική Ιστορία λίγο μάλλον μέχρι τώρα έχει μελετηθεί και μάλιστα πάνω σε μη λεπτομερείς, άρα στέρεες βάσεις. Η αναδίφηση του παρελθόντος από ελεύθερους δεσμών ερευνητές, οι οποίοι θα υποβάλ­λουν σε διανοητική παίδευση και κριτικό έλεγχο της λογικής και της με­θοδολογίας κάθε ίχνος του παρελθόντος, μπορεί να ανατρέψει κάθε τι αβάσιμο στη ζωή μας.

Η νέα θέση δεν έμεινε αναπάντητη. Σε πρόσφατη εκδήλωση του Συνδέσμου Γραμ­μάτων και Τεχνών ακούστηκε επισήμως πως «Η Επανάσταση έγινε εδώ (ενν. Χρώ­μιο). Όχι αλλού.» Χρειάζεται εδώ υπενθύμιση, ότι όσοι επιμένουν στην παλαιά άποψη να προσέλθουν στις συζητήσεις του ΣτΛ, ώστε να κατανοήσουν πως η Ιστο­ρία είναι μόνιμη επεξεργασία, ερμηνεία και τεκμηρίωση κι όχι παροδική πολιτική. Το ΣτΛ παρακολουθούν νέοι στην ηλικία ή/και τη σκέψη άνθρωποι με στόχο την αποτίναξη του εφησυχασμού που έχει λιμνάσει στα πνευματικά δρώμενα και πρό­σφορο θα ήταν να προσεγγίσουν τον επί τούτων διάλογο και οι πολιτικοί ώστε να μην εκτίθενται με αμάρτυρες δηλώσεις.

1 σχόλιο: