Επικοινωνία

Κώστας Παυλός, Ιστορικός
Πίνδου 7, 50100, Κοζάνη
τηλ.: 6949195974 & 2461401049
ηλ. ταχυδρομείο: ko_pavlos@hotmail.com
βιβλίο προσώπων (facebook): Κώστας Παυλός