Σάββατο, 31 Μαΐου 2014

Η πρώιμη Ιστορία της Κοζάνης μέσα από τα μάτια του Π. Λιούφη

 Οι παρακάτω αράδες, εστάλησαν χθες (30.05.2014) στην Εταιρεία ΔΥτικοΜακεδονικών ΜΕλετών ως πρόταση για συμμετοχή με ανακοίνωση στο συνέδριο που διατείνεται πως θα οργανώσει στα Γρεβενά 2-5 Οκτωβρίου 2014. Θα αρθούν άραγε οι συνήθεις περιορισμοί, ώστε να γίνει δεκτή;
Η παρούσα μελέτη εστιάζεται στο έργο του Π. Λιούφη. Ανιχνεύονται η σκέψη, η ιδεολογία, τα κίνητρα, οι πηγές κι εν τέλει η χρησιμότητά του.

Έχοντας ως πηγές του προγενέστερους ιστοριογράφους όπως ο Χ. Μεγδάνης (1818) και Κ. Γουναρόπουλος (1872) και επισφαλείς προφορικές μαρτυρίες συγχρόνων του πλέκει την πρώιμη Ιστορία της Κοζάνης μέσα από το πρίσμα της εποχής του. Η συγ­γραφή του έχει αποσπασματικό και συμπιληματικό χαρακτήρα με αρκετά φαντα­στικά στοιχεία και τάσεις εθνικιστικής έξαρσης και αποποίησης καθετί μη ελληνι­κού. Ο εθνοκεντρισμός της εποχής του μεταφέρεται ως τοποκεντρισμός στο έργο του.

Παρασκευή, 2 Μαΐου 2014

Σχολιάζοντας την "ιστορία από τα κάτω"

Σάββατο 26ης Απριλίου και το ΣτΛ υπάγει στην Αιανή Κοζάνης για την πραγμάτωση του πρώτου αυτόνομου (οικονομικά και πνευματικά) επιστημονικού συνεδρίου. Ηθικός-φυσικός αυτουργός και πριμοδότης ο εκτενής και ευρύνους κύκλος του ΣτΛ.

Ετεροειδών ειδικοτήτων επιστήμονες (Ιστορικοί, Δάσκαλοι, Μουσικοί, Ιατροί, Μαθηματικοί, Αρχειονόμοι-Βιβλιοθηκονόμοι, Συντηρητές έργων τέχνης) συνέδραμαν με τις ανακοινώσεις τους, βάζοντας ο καθένας τη δική του ψηφίδα στο μωσαϊκό της τοπικής μας Ιστορίας.