Κυριακή, 15 Νοεμβρίου 2015

Σ' έχω δει κάπου, κάπου σε ξέρω!

Διαβάσαμε τις προάλλες (11.11.15) σε δημοσιευθείσα συνέντευξη ακαδημαϊκού, απόψεις του περί της περιόδου του Εμφυλίου Πολέμου. Διαχωρίζονται σ' αυτή, οι Ιστορικοί από τους λοιπούς επιστήμονες, ως οι κυρίως εκπαιδευμένοι στην έρευνα αρχείων και την κριτική τους προσέγγιση. Επιπροσθέτως, θεωρούνται ως οι βασικοί πάροχοι γνώσεων και υλικού μελέτης προς έτερους που θέλουν να ερευνήσουν την ίδια περίοδο. Απ' την άλλη, οι διαφοροειδείς επιστήμονες, εμπλουτίζουν κι αυτοί με τη σειρά τους τη γνώση, αφού προσεγγίζουν με νέες μεθόδους και εργαλεία τα γεγονότα, διευρύνοντας έτσι τη γνώση μας γι' αυτά και βοηθώντας στην πληρέστερη ερμηνεία των, που είναι και ο υπέρτατος σκοπός της Επιστήμης.

Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2015

Iστορία και μνήμη

Οι κατωτέρω αράδες εγράφησαν για την παρουσίαση του τόμου του Γιώργου Κόκκινου, Το ολοκαύτωμα. Η διαχείριση της τραυματικής μνήμης: θύτες και θύματα, Gutenberg, Αθήνα 2015, σσ. 368 που πραγματοποιήθηκε την εσπέρα της ακρινής Παρασκευής του Οκτώβρη 2015 (ήγουν 30.10.15) στο Λαογραφικό, Ιστορικό και Φυσικής Ιστορίας Μουσείο της Κοζάνης.

Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2015

Ν. Α. Καραφύλλης (έφ. Ανθυπολοχαγός Πεζικού), Ημερολόγιον Εκστρατείας (2στηλες φωτοτυπίες ημερολογίου), Βελούζινα Οκτώβριος 1917, σσ. 4-5

Με κλικ στον κατωτέρω σύνδεσμο, ανοίγετε σε νέα σελίδα εργασία μεταγραφής και ερμηνείας ανέκδοτου ημερολογίου εκστρατείας που εκπονήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού μαθήματος Ζητήματα πηγών στην Ιστορία (διδ. Ανδρέας Ανδρέου) για το α΄ εξ. του ακαδ. έτους 2014-2015:

Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2015

Barton C. Keith, «Primary sources in History: breaking through the myths», The Phi Delta Kappan, Vol. 86, No. 10, εκδ. Phi Delta Kappa International, Virginia Jun 2005, pp. 745-753

Με κλικ στον κατωτέρω σύνδεσμο, ανοίγετε σε νέα σελίδα εργασία μετάφρασης και κριτικής προσέγγισης που εκπονήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού μαθήματος Διδακτική της Ιστορίας (διδ. Κώστας Κασβίκης) για το α΄ εξ. του ακαδ. έτους 2014-2015: