Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2013

Ιστορικοί και Ιστορία

 Το Σχολείο του Λαού ανοίγει στην Κοζάνη τον ετήσιο κύκλο των ομιλιών του το Σάββατο 28η Σεπτεμβρίου 2013, ώρα 6 το απόγευμα, στο καφέ Σένσο (Ολύμπου κι Αριστοτέλους γωνία).

Ο Ιστορικός και διδάκτορας Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας ΑΠΘ Θανάσης Καλλιανιώτης θα ασχοληθεί με το θέμα Ιστορικοί και Ιστορία.

Εισερχόμενος κι εξερχόμενος από το παρελθόν στο παρόν κι αντίστροφα θα περιγράψει το περιεχόμενο, το σκοπό, τη μέθοδο και τα εργαλεία της Ιστορίας, γενικής και τοπικής, επίσημης κι ανεπίσημης, έγγραφης και προφορικής, τυπικής και άτυπης.

Έπειτα θα σκιαγραφήσει τους θεράποντες της Ιστορίας, παλαιούς και τρέχοντες. Ποιες μεταβλητές εκτός των δημόσιων πόρων διατρέχουν τη ζωή και το έργο των ιστορικών, των ιστοριογράφων ή των ιστοριοδιφών;

Τέλος ποιο φαίνεται να είναι το μέλλον της Ιστορίας και των Ιστορικών;

Θα ακολουθήσουν τοποθετήσεις, αντιρρήσεις, επεξηγήσεις, ερωτήσεις.

Πηγή: http://sxoleiotoulaou.blogspot.gr/2013/12/blog-post_8138.html

Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2013

Σιάκα: ένας άγνωστος και μυστηριώδης μεσαιωνικός οικισμός

Το παρόν πόνημα:
α) φέρνει στο φως έναν άγνωστο μεσαιωνικό οικισμό,
β) εξετάζει την προέλευση, την ταυτότητα, τις ασχολίες και τη σχέση των κατοίκων του με άλλους οικισμούς της εποχής,
γ) θέτει την άποψη για την προέλευση οικιστών της Κο­ζάνης από τον ειρημένο οικι­σμό,
δ) θέτει σε νέα και επιστημονική βάση την άποψη περί Τράντα και
ε) αποδεικνύει τη σπουδαιότητα της επιτόπιας έρευνας και της προ­φορικής Ιστο­ρίας, στην ανά­δυση ασφαλών-επιστημονικών συ­μπερα­σμάτων, και δη σε θέματα τοπικής ιστορικής διάστασης.

Για ανάγνωση ολόκληρου του κειμένου πατήστε εδώ.

Η βυζαντινή κι οθωμανική Κερασιά

Μαρία Μπρέτσα – Θανάσης Καλλιανιώτης

Πρακτικά ημερίδας με τίτλο «Κερασιά Κοζάνης: ιστορία –παιδεία –πολιτισμός», που οργάνωσε στο Δημοτικό Σχολείο Κερασιάς ο τοπικός Αθλητικός -Μορφωτικός Σύλλογος «ΕΛΙΜΕΙΑΚΟΣ» την 15η Σεπτεμβρίου 2013

Εισαγωγικά
Ουδεμία εκτενής γραπτή μαρτυρία ήταν διαθέσιμη για το βαθύ παρελθόν του οικισμού Κιρασιά (Κερασιά) Κοζάνης και της περιοχής, αν και εικάζεται πως συν τω χρόνω, ύστερα από εξαντλητική έρευνα, θα ευρεθούν χειρόγραφες αναφορές εντός ή εκτός της χώρας για την ύπαρξη του οικισμού επί Βυζαντίου ή και παλαιότερα με ανασκαφική έρευνα και άριστη μελέτη του χώρου.

Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2013

Κερασιά: Περί της ημερίδας ο λόγος

Στην κατάμεστη αίθουσα του πρώην δημοτικού σχολείου του χωριού, πραγματοποιήθηκε στις 15/09/2013 Επιστημονική Ημερίδα με θέμα «Κερασιά: Iστορία - παιδεία - πολιτισμός». Η απήχησή της στον κόσμο, τεράστια.
Νέα και κυρίως πρωτόγνωρα στοιχεία παρουσιάστηκαν απ΄ όλους τους εισηγητές, σεβόμενους το επιστημονικό-δεοντολογικό πλαίσιο που διέπει αυτές τις εκδηλώσεις και υποχρεώνει τον ερευνητή στην ανάδειξη του νέου. Αν και οι ομιλητές, νέοι στην ηλικία και χωρίς επιστημονικούς τίτλους (πλην του ογκολίθου της Ιστορίας, Θ. Καλλιανιώτη) τήρησαν το ως άνω πλαίσιο, βάζοντας τα γυαλιά σε πολλούς τιτλούχους, που η λαγνεία τους για προβολή και ανακοινώσεις τους αποσπά από την ουσία του πράγματος.

Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2013

Σιάκα: ένας άγνωστος και μυστηριώδης μεσαιωνικός οικισμός της Κερασιάς

Καλημέρα κι από μένα και σας ευχαριστώ που βρίσκεστε σήμερα εδώ και μας τι­μάτε με την παρουσία σας.

Έναυσμα
Το έναυσμα για να ασχοληθώ με το παραπάνω θέμα ήταν τριπλό: καταρχάς τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα, που εστιάζονται σε θέματα τοπωνυμικής και μεσαι­ωνικής Ιστορίας, έπειτα η αγάπη μου για την τοπική Ιστορία και τέλος η από κοινού απόφαση, με πρόεδρο του συλλόγου Θανάση Τζελαπτσή, για την έρευνα στο χωριό.

Μεθοδολογία έρευνας
Η μεθοδολογία που ακολούθησα, κατά τη διάρκεια της έρευνας, είχε τρεις βασι­κούς άξονες: επιτόπια έρευνα, προφορικές συνεντεύξεις και ανάγνωση αρχειακού υλι­κού. Λιγότερο σημαντική αποδείχθηκε η μελέτη βοηθημάτων της γενικής Ιστο­ρίας, η οποία, τις περισσότερες φορές, δε λαμβάνει υπόψιν της την τοπική έρευνα και βιβλιογρα­φία και γι’ αυτό το λόγο λανθάνει.