Μεταπτυχιακό

Στον παρακάτω σύνδεσμο ανοίγει νέα σελίδα, όπου μεταπτυχιακή εργασία του υποφαινὀμενου με τίτλο Η συνοίκηση της Κόζιανης που εκπονήθηκε στα πλαίσια του ΠΜΣ του ΠΔΜ Ιστορία, τοπική Ιστορία: Έρευνα και Διδακτική.

https://drive.google.com/file/d/0B9w3CZuKl5HUcEpzaWhYemRUVkU/view?usp=sharing

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
   Στο παρόν πόνημα επιχειρούνται απαντήσεις σε ερωτήματα όπως πότε, από πού, γιατί και ποιοι συνοίκισαν την Κόζιαν’. Μελετώνται ο χρόνος, ο τόπος και οι αιτίες των οικιστών της πόλης. Εξετάστηκε δημοσιευμένο αρχειακό υλικό, υλικά κατάλοιπα που κείτονται σε συλλογές ή αλλού, ενώ έχει αναγνωσθεί ενδελεχώς σχεδόν ολόκληρη η τοπική βιβλιογραφία. Οι επιτόπιες επισκέψεις και οδοιπορίες και η προφορική μνήμη των εντοπίων συνταιριάστηκαν με τις ειρημένες πηγές προς εμπλουτισμό της οπτικής μας γωνίας και επίρρωσιν των συμπερασμάτων. Η κριτική που ασκείται, δε σκοπεύει στην απόρριψη ή υποτίμηση των προγενέστερων μελετών. Εξάλλου απογενομένων αυτών, το παρόν πόνημα δε θα υφίστατο. Υπάρχουν ερμηνείες που κρίνονται ξεπερασμένες, νέες έχουν βγει στο φως (κάποιες εξετάζουν μονομερώς το θέμα) και η προσέγγιση έχει εμπλουτιστεί με νέα ερωτήματα. Πολλά βέβαια και τα κενά των πηγών, όμως εκεί, εισχώρησε η λογική, για να τα συμπληρώσει. Τελικός σκοπός η ανάταξη των προηγούμενων ερμηνειών, αφού εκεί αποσκοπεί η νέα ματιά μας στα γεγονότα.
   Σλάβοι ποιμένες της περιοχής Σιόπουτου μαζί με άλλους κατοίκους από τις -ρωμαϊκής εποχής- θέσεις Τρία Δέντρα και Αϊ Θανάσ’ και της -βυζαντινής περιόδου- θέσης τ’ς Μπήλιως τα Νημόργια συνασπίζονται γύρω από τη θέση Κόζιαν’. Ο οικισμός τροφοδοτείται επανειλημμένως από κατοίκους γειτνιαζόντων ή απώτερων οικισμών και Βλάχους εποίκους, μεταφορείς προϊόντων.
   Στο πέρασμα των χρόνων της Οθωμανοκρατίας ο οικισμός αυξάνει και πριν την ένταξή του στην Ελλάδα καταφέρνει να γίνει το πνευματικό, οικονομικό και διοικητικό κέντρο, κατά διαδοχήν, της ευρύτερης περιοχής. Σήμερα που η ανθρωπορραγία νέων σπουδαγμένων κατοίκων της πόλης έχει γίνει ασυγκράτητη, το μέλλον της κρίνεται απροσδιόριστο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου