Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2015

Barton C. Keith, «Primary sources in History: breaking through the myths», The Phi Delta Kappan, Vol. 86, No. 10, εκδ. Phi Delta Kappa International, Virginia Jun 2005, pp. 745-753

Με κλικ στον κατωτέρω σύνδεσμο, ανοίγετε σε νέα σελίδα εργασία μετάφρασης και κριτικής προσέγγισης που εκπονήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού μαθήματος Διδακτική της Ιστορίας (διδ. Κώστας Κασβίκης) για το α΄ εξ. του ακαδ. έτους 2014-2015:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου